In de Barte mei 2017

Wij kregen de droeve mededeling dat ons erelid Foppe Bosma is overleden. Jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven aan Halleluja, eerst als trombonist en later bij het slagwerk en ook jarenlang als bestuurslid. We wisten dat hij ernstig ziek was, maar dit komt toch altijd nog onverwacht. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij dit grote verlies. Ter herinnering aan Foppe hebben we op onze repetitie het lied “Blijf bij mij Heer” gespeeld.

 

IMG 1251

Onze jeugd had het heel erg druk de afgelopen periode. Naast hun normale sportactiviteiten en het huiswerk moesten ze flink aan het oefenen met de muziek. De bejaardensoos had de jeugd uitgenodigd om op 6 april bij hen te spelen en dan wil je aan alle pake’s, beppe’s en andere familieleden en toehoorders natuurlijk wel iets goed laten horen. De jeugd speelde samen enkele nummers en ook apart of in een duet. Spannend om te doen voor publiek. Maar zo kon ieder op zijn eigen niveau kunnen laten horen wat hij/zij al in z’n mars heeft. Op de foto spelen Mart en Jardi samen op hun bariton.

Op 7 april speelden Tija, Wieke, Finnie, Mart en Jardi mee in Surhuisterveen bij het Spavo4Kids. Ook dit vergde nog al wat oefening want er moesten behoorlijk wat stukken worden gespeeld. Samen met de jeugd die het toneelgedeelte voor haar rekening nam werd De Vuilnisboot uitgevoerd. En er was ook een aandeel van niemand minder dan Iris Kroes, die harp speelt en ook heel mooi kan zingen. En wie wil nu niet met haar het podium delen !  De jeugd speelde in een heel groot orkest en dat was natuurlijk wel even wennen. Bovendien moesten ze heel erg op de dirigent letten om op het juiste moment de muziek in te zetten en weer te stoppen. Maar met z’n allen hebben ze de piraten die de zee erg vervuilden geleerd dat je dat absoluut niet mag doen en dat je je rommel zelf altijd op moet ruimen.

Op 21 april doen we (de hele brassband dus) mee aan het Gouden Spikerfestival in Ureterp. Daar zijn we nu druk voor aan het repeteren met extra repetities, sectierepetities en alles wat er verder bij komt. Het solistische nummer wordt gespeeld door onze trombonist Jan Anne de Boer. We doen ons best en dat moet genoeg zijn. Op het moment dat u dit leest is dat festival al achter de rug en in het volgende nummer van De Barte zal er een verslag van staan.      

In de Barte maart 2017

Dit jaar moesten we eerst op zoek naar een nieuwe dirigent. In al die jaren dat we nu bestaan – in 1921 is dat 100 jaar, dus er zit weer een groot feest aan te komen – is dit pas onze

9de dirigent, dus gemiddeld staan dirigenten vrij lang voor onze brassband. Met natuurlijk als uitschieter Freak van der Bij die er 50 jaar (van 1924 – 1974) voor heeft gestaan. De oudere muzikanten die zo goed als hun hele leven al bij de band spelen (Jan de Boer en Aize de Jong) kunnen zich hem waarschijnlijk nog wel herinneren als dirigent. De meeste huidige muzikanten zullen zich hem niet meer herinneren of hem niet kennen, maar in de geschiedenis van de band zal hij altijd blijven bestaan. Je moet als vereniging nooit de mensen vergeten die jaren hun energie hebben gegeven voor het voortbestaan van een vereniging.

Er kwamen spontaan ook genoeg sollicitaties binnen, ook van dirigenten die ons wel capabel leken. Twee dirigenten hebben we uitgenodigd voor een proefdirectie en daaruit hebben we op een democratische wijze een keus gemaakt. Ja, ook de jeugd had een volwaardige stem en voor enkelen van hen was dat best spannend. Onze nieuwe dirigent is Chris van der Veen uit Ternaard. U zult vast met hem kennis maken wanneer we een kerkdienst begeleiden of wanneer we een concert geven.  

Het is eigenlijk net als met een trainer van een sportvereniging. Het is goed dat er zo nu en dan een nieuwe dirigent/trainer komt, die kijkt weer anders tegen de dingen aan en leert je ook weer andere dingen of dingen op een andere manier te doen, in ons geval dus muziek maken.

Boekjes met kortingsbonnen en de verloting.

Ook deze keer hebben we onze boekjes weer kunnen verkopen. Het is nu dus zaak dat u gebruik maakt van de kortingsbonnen. Dan haalt u zelf de “investering” van € 5,- er gemakkelijk weer uit en als er veel bonnen binnen komen bij de ondernemers dan is de kans groot dat die een volgende keer weer mee doen.

 

Bestand 000

Op onze jaarvergadering van 2 februari hebben we de prijswinnende loten getrokken. De gelukkige winnaars zijn : € 100,-   A. de Jong te Opende , € 50,- J.K. de Ruiter te Eastermar en € 25,- S. de Vries te Surhuisterveen.  Op de foto worden de winnende loten getrokken door Corine en Richtsje.  

SmallingerlandFestival.

Het was op 11 februari ’s avonds wat een vreemd gezicht. Muzikanten die met hun instrument onder de arm van De Nije Kompe door de kou naar De Frissel liepen en weer terug. De charme van dit jaarlijkse festival is dat het ieder jaar door een ander muziekkorps wordt georganiseerd en ieder doet dat op de wijze en met de mogelijkheden die voorhanden zijn. Dit jaar lag de organisatie bij ons. En met veel hulp van de groep van World Servants is het prima gelukt. Het tijdschema werd goed gehanteerd, de laatste klanken klonken in de kerk op het moment dat dat ook moest. En we hebben, naast haar kwaliteiten als muzikant, een nieuw talent ontdekt bij de ladyspeaker van deze avond, Minke de Boer. Ze praatte alles op een voortreffelijke wijze en heel ongedwongen aan elkaar. Op onze website staan veel foto’s van dit festival, de moeite waard om ze te bekijken.       

Nieuwe dirigent

Chrisvdveen

 

Vanaf 2017 staat Chris van der Veen voor ons korps.

Chris van der Veen (1982) startte zijn muzikale carriëre bij streekmuziekschool De Waldsang en brassband Concordia Buitenpost. Op euphonium werden muzikale hoogtepunten bereikt zoals het winnen van de Tjeerd Brouwer Trofee, een tournee door Zwitserland met de NJBB en met Soli Brass naar de Europese Brassbandkampioenschappen in Belfast. De interesse in dirigeren begon tijdens een cursus op het Prins Claus Conservatorium, onder leiding van Alex Schillings. Hierna kreeg Chris les van Klaas van der Woude. Met o.a. de brassbands Concordia, Wanswerd en Soli deo Gloria Blija werden verschillende successen behaald op concoursen en festivals. Naast dirigeren is Chris werkzaam in het onderwijs.

Chr. muziekvereniging Halleluja

Repetitie iedere donderdag

van 19:30 uur tot 21:30 uur

Smidswei 3 Dr. Compagnie

Wie zijn wij

Wij zijn CMV Halleluja en maken muziek in de brassband bezetting.

Volg ons ook op:

   

Contact

Voor informatie over onze vereniging zijn wij als volgt te bereiken:
 info (@) brassbandhalleluja.nl
 Verlaatsdam 5
9231 ME Surhuisterveen