Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site. Informatie van deze website wordt door de webbeheerder van CMV Halleluja regelmatig nagekeken en vernieuwd. CMV Halleluja stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Halleluja de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet volledig kan garanderen. CMV Halleluja kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor geleden schade die door deze onvolkomenheden kunnen onstaan. Bij twijfel moet u ten allen tijde contact opnemenmet het bestuur van CMV Halleluja.

Copyright

Alle informatie, foto’s en andere gegevens die gepubliceerd wordt op deze websitemag niet zonder bronvermelding worden overgenomen. Het is tevens niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CMV Halleluja, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren voor commerciëel gebruik.