Loading...

Hieronder kun je ons archiefmateriaal bekijken, van ledenlijsten uit 1922, handgeschreven statuten en oud foto en filmmateriaal.

Onze muziekvereniging vindt zijn oorsprong in 1921. Aangezien een aantal omliggende dorpen reeds een muziekkorps hebben beleggen een aantal jonge mannen uit de Kompenije een vergadering met de bedoeling om een muziekvereniging op te richten. Er melden zich 15 leden. Dit zijn Jozef van Kammen (voorzitter), Sjouke Bergsma, Riekele Bijma, Geert Bijma, Johannes Bosma, Tjalling van der Bij, Pieter de Haan, Gjalt Lindeboom, Johannes van der Meer, Jan van der Meer, Jan Bron, Wietze Bron (later penningmeester), Evert Bron, Wiebe Kuperus en Gerrit Kootstra. Een aantal van deze mensen is terug te vinden op de foto. Het korps wordt aanvankelijk geleid door Andries van der Bij. Echter al na enkel jaren (3 april 1924) vertrekt Andries naar Soesterberg en wordt hij opgevolgd door zijn broer Freerk van der Bij.

Onze vereniging is opgericht in oktober 1921. In ons archief liggen nog de kasboeken en statuten van die tijd. In een kasboekje (hieronder) werd per repetitie bijgehouden wie aanwezig was en hiervoor moest betalen. De contributie bedroeg in die tijd Hfl. 0,15 per per repetitie.

De leden van het eerste uren weten dmv leningen het voor elkaar te krijgen om instrumenten aan te schaffen. Er word voor totaal Hfl. 730,- nieuwe instrumenten gekocht. Om lid te worden moest men minimaal 16 jaar zijn en Hfl. 2,50 betalen als inleggeld. Voorts wordt er op de vrijdagavond ‘vergaderd’ zoals men dat noemde. Een vergadering bestond uit twee gedeelten van ieder een uur. In het eerste uur wordt de nieuwe muziek geleerd. In het tweede uur wordt gerepeteerd. De kosten van een vergadering zijn Hfl. 0,15 per lid zodat er per vergadering Hfl. 2,25 aan contributie binnenkwam. De kosten bestonden uit een vergoeding van Hfl. 1,- voor de dirigent (toen directeur genoemd) en het overige ging op aan rente, petroleum en muziek. Van deze periode zijn de kasboeken, ledenlijst en oorspronkelijke statuten bewaard gebleven.

Oprjochters fan Chr. Fanfare Corps Halleluja