Wij helpen Drachtstercompagnie levendig te houden!

Helpt u ons? Wordt donateur!

Wij dragen graag bij aan de leefbaarheid van Drachtstercompagnie en omstreken. Onze optredens zijn doorgaans kosteloos, maar voor onze vereniging is dit natuurlijk niet het geval. Wij zijn afhankelijk van sponsoren en donateurs. Wilt u ons hiermee steunen, elk bedrag is welkom. U kunt ervoor kiezen om jaarlijks een klein bedrag te doneren, maar eenmaal een bedrag schenken kan natuurlijk ook.

Wordt donateur

Hoe wordt u donateur? Dat is heel eenvoudig, u kunt een incasso machtiging afgeven door onderstaand formulier in te vullen. Maakt u liever zelf over? Dat kan ook, via rekeningnummer NL58 RABO 030 9098 726, t.n.v. Brassband Halleluja.

Ik machtig Chr. Muziekvereniging Halleluja Drachtstercompagnie om, tot wederopzegging, jaarlijks als donateur van mijn rekening af te schrijven ad

Ik machtig hierbij  Chr. Muziekvereniging Halleluja Drachtstercompagnie om eenmalig als donateur een bedrag van mijn rekening af te schrijven ad.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.