De feestdagen zijn weer achter de rug. Een kleine terugblik waar we als brassband druk mee zijn geweest.

Op 19 november hebben we de Sint ingehaald met vrolijke sinterklaasliedjes. We konden daarbij gebruik maken van onze feestwagen. Al was het wel een hele uitdaging om weer van het terrein van het MFC vandaan te komen omdat de Sint met zijn “aanhangwagenboot” onze uitweg geblokkeerd had. Als dankt kregen we van de pieten een lekkere chocolade letter.

Op kerstavond hebben we de kerkdienst mogen begeleiden, in samen werking met organist ……… .hebben we mooie kerstliederen ten gehore gebracht. Helaas moest dit met een iet wat kleinere bezetting gebeuren omdat er muzikanten uitvielen door ziekte. Gelukkig kregen we hulp van Corine, die bijsprong bij de 2e/3e cornetten.

Traditiegetrouw  hebben we op eerste kerstdag smorgens, vroeg met een kleine afvaardiging kerstkoralen ten gehore gebracht. In de Kompenije is dit in alle rust verlopen en hebben we ook leuke reacties mogen ontvangen via Facebook. Maar voor één van onze leden die ook bij Legato uit Burgum speelt was het de avond ervoor andere koek. Daar is hun groepje muzikanten, tijdens het nachtelijk spelen van de kerstkoralen, beschoten met een luchtbuks!! Dat was natuurlijk enorm schrikken, absurd maar waar. Gelukkig kunnen ze het allemaal na vertellen.

We zijn inmiddels alweer eind januari. Dat betekent dat we een open repetitie hebben gehad waarin we oud leden en andere belangstellenden hebben uitgenodigd om een avond mee te repeteren,  hopend hen zo enthousiast te maken voor onze brassband. Samen repeteren is leuk maar de derde helft wordt ook niet vergeten:  gezellig nazitten met een borreltje.

Om de vacatures te vervullen en sommige stemmen aan te vullen/ te versterken zou het mooi zijn als we meer muzikanten erbij kunnen betrekken.  Ook al bent u niet op de open repetitie geweest maar heeft u wel belangstelling om het spelen op te pakken, dan bent u altijd welkom om op donderdagavond, tijdens onze repetitie (van 19.00 tot en 21.30) te komen of één van de bestuursleden aan te spreken ( Gosse de Boer, Renze de Boer). Muziekinstrumenten worden in bruikleen uitgegeven, dus u hoeft niet perse zelf in het bezit te zijn van een instrument om mee te kunnen spelen. Bespeelt u geen instrument maar wilt u dit wel leren, ook dan kunt u contact met ons opnemen.

In februari staat onze jaarvergadering op de agenda.

Dit jaar geven we ons ook weer op voor het Smallingerlandfestival. Speciaal voor deze gelegenheid heeft onze dirigent een leuk muziekstuk uitgezocht met verrassende (ook visuele) elementen. Daarnaast hebben verschillende muziekstukken met solo’s op de standaard staan. Het beloofd een leuk programma te worden.

En zoals in de vorige Barte al aangegeven is, gaan we ook van start met het schoolproject. Dit begint in februari in samenwerking met sws De Frissel. Dit project willen we in maart afsluiten.  Dan geven we een gezamenlijk concert met de kinderen en met brassband ‘Looft den Heer’ uit Garyp. Het belooft een leuke avond te worden. Tzt zal de exacte datum, locatie en het tijdstip bekend gemaakt worden.