Elk jaar wordt in de Gemeente het Smallingerland Festival gehouden. Elk muziekkorps uit de Gemeente kan daar aan meedoen en om de beurt wordt het festival door een muziekkorps georganiseerd. Deze keer werd dat op 2 maart georganiseerd door de Harmonie Drachten, in Drachten. Het was voor ons een mooie oefengelegenheid ivm het concours waar we een week later aan mee zouden doen. Bij het Festival kun je geen punten behalen, maar je krijgt wel een beoordeling met adviezen. We kregen in het algemeen goede beoordelingen en adviezen. Die adviezen waren allemaal opbouwend van karakter. Daar hebben we op de repetities die we nog hadden voor het concours dankbaar gebruik van gemaakt.

Op het concours op 9 maart in De Lawei in Drachten, moesten we al om 9.30 uur spelen. Dat hield in dat we om 9.00 uur moesten inspelen en conform de regeltjes, moesten we er dan om 8.00 uur zijn. Sommigen van ons zijn dan overdag al enkele uren aan het werk, maar op zaterdag draaien de meesten zich dan nog een keer lekker om in bed. Nu niet dus !!! Maar het drinken van een lekker bakje koffie van te voren maakte de meeste muzikanten gelukkig op tijd wakker. En we waren goed bij de les, getuige de punten die we kregen. Van de 3 juryleden kregen we op de 3 nummers die we speelden gemiddeld het cijfer van 80.92. Het maximum aantal punten dat je kunt halen is 100, dus we zijn, evenals onze dirigent, dik tevreden. Je kunt het cijfer vergelijken met het rapportcijfer 8.1. En zo blijven er ook nog mogelijkheden tot verbetering over, dat is ook het positieve.

Op 14 maart hadden wij onze jaarvergadering. Deze keer waren we afgezakt naar de kelder, maar daar ging het ook prima. Alleen de wat langere personen onder ons stootten nogal eens iets, maar afgezien van enkele blauwe plekken (voor elke hobby moet je wat over hebben) leverde dat geen problemen op. Problemen leverden de punten op de agenda verder ook niet op. We staan er organisatorisch goed op, het bestuur is compleet, we hebben een praktisch volledige bezetting, er zijn 7 jeugdleden die les krijgen, we hebben samen met de school een muziekproject en last but not least, we staan er ook financieel gezond voor. Dat laatste kunnen we natuurlijk alleen volhouden als we, zoals nu, steeds voldoende steun krijgen in de vorm van donateurs, bij de actie van de Rabobank waarbij leden ons kunnen steunen en ook bijvoorbeeld bij de verkoop van onze boekjes met kortingsbonnen. Daarvoor aan u onze hartelijke dank.

We hebben ook wat verschuivingen binnen de band gehad. Corine de Boer bespeelt nu de bugel, Tya de Boer (inderdaad, nichtjes) speelt de repiano-cornet en Richtsje de Boer (inderdaad, geen familie) speelt al ruim een jaar solo-cornet. Mooie uitdagende plekjes voor deze jonge en talentvolle muzikanten.
De kerkdienst op Eerste Paasdag mochten we ook weer begeleiden. Dat is elke keer weer een feest om te doen. Naast de begeleiding van de samenzang speelde Tya op haar cornet prachtig uit de Rock Opera “Jesus Christ Superstar” het mooie nummer “I don’t know how to love Him”.