Smallingerland Festival

Nog net voordat we helaas de muziekrepetities moesten stopzetten deden we mee aan het Smallingerland Festival dat deze keer in Rottevalle werd gehouden. We kregen van de jury over het algemeen een heel positieve beoordeling. Speciaal werd in het juryrapport nog genoemd onze jonge slagwerker Mart Geerligs, die voor de eerste keer mee deed. En hij deed het ook prima.

Schoolproject

Op 28 februari zijn we weer gestart met het muziekproject op De Frissel. Het was de bedoeling dat groep 6 weer 5 keer een muziekles kreeg en die lessen daarna op 3 april af zou sluiten met een klein concert. We hebben 3 keer les kunnen geven maar daarna moest de school helaas sluiten en konden we met dit project ook niet verder. Maar mogelijk kunnen we het in de toekomst nog afmaken.  Op de foto ziet u hoe enthousiast de leerlingen waren. Ook het bekende marsje door de school kon gelukkig nog worden gehouden. En doordat de leerlingen voldoende afstand hielden raakte er ook niemand een tand kwijt.

Maar leerlingen van groep 6, als jullie het leuk hebben gevonden om even op een muziekinstrument te spelen dan kan dat natuurlijk nog steeds. Mocht je zin hebben om er verder mee te gaan dan kun je contact met mij (Wander Hoen) opnemen, dan regel ik het (wanderhoen@outlook.com of

06 53 24 01 92). Meester Johannes Reijenga geeft nu in deze periode ook digitaal les. En ouders, ik wil graag met u doornemen wat de muzieklessen gaan kosten en welke subsidie-mogelijkheden er daarvoor zijn.

Artistieke kwaliteiten

Nu we geen repetities hebben worden we natuurlijk wel geacht thuis te oefenen. Van onze dirigent ontvangen we wekelijks instructies daarvoor. Maar ook een behoorlijk aantal muzikanten is via de groeps-app zeer creatief bezig. Het begon met Ans, Renze en  Mirjam die een stukje van hetzelfde Kerstlied speelden. Gosse won nog een prijs met het voorspellen van een lied dat gespeeld zou worden door onze dirigent, maar hij startte wel te vroeg, dus mogelijk volgt nog een diskwalificatie. Rik bespeelde maar liefst 4 instrumenten, Renze, Minke en Rik (2x) lieten zich horen, Gosse ontroerde ons met zijn spel op de mondharmonica,  Wieke en Marije voerden een prachtige sister-act op, Alex en Mart lieten zich op het slagwerk horen en Sietse op de trekker-claxon, Ans pakte na jaren haar gitaar er weer bij, Leffrie speelde met zijn drieling-broers, waarbij het opviel dat ze alle 3 hetzelfde behang en hetzelfde schilderijtje aan de muur hadden en zo konden we van elkaar genieten. Wellicht komen al die artistieke uitingen nog eens op onze website.