Gelukkig, de activiteiten kunnen weer helemaal beginnen. En gelijk zijn er zoveel activiteiten, we zouden de hele Barte wel vol kunnen schrijven.

Op 26 september hebben we gespeeld bij het in aanbouw zijnde MFC. Het was prachtig weer en dat nodigde ook veel mensen uit om te komen luisteren. We speelden als muziekkorps mooie, populaire muziekstukken met veel bekende melodieën. En daarnaast hadden Tya de Boer op cornet en Mart Geerligs op slagwerk een solistische bijdrage en ook dat viel, naast de solistische bijdragen van Finnie de Boer en Wieke de Boer bij Super Trooper, goed in de smaak. Mooi om zulke jonge talenten in ons midden te hebben. Er kwamen ook welkome opmerkingen uit het publiek zoals : ze zijn wel 100 jaar oud maar ze zien er nog erg goed uit. En dat soort complimentjes horen we natuurlijk graag. De opbrengst was bestemd voor het MFC en het geld zal ongetwijfeld goed worden besteed.

Op 21 oktober hebben wij uitgebreid gevierd dat Halleluja 100 jaar bestaat. We begonnen rustig met koffie/thee en heerlijk, speciaal opgemaakt gebak. Ruud Verbeek hield een mooie lezing over met name de betekenis van Halleluja voor het dorp. Onmisbaar volgens hem en prachtig dat het korps nog steeds leeft en duidelijk onderdeel is van de dorpsgemeenschap. Burgemeester Rijpstra sprak ons namens de Gemeente Smallingerland toe. Ook hij benadrukte het belang van muziek in het algemeen, ook voor de jeugd en het korps in het dorp. En hij kwam met een mooie cheque, dat bedrag kunnen wij heel goed gebruiken.

Op de foto staat Jan de Boer, net nadat hij een lintje heeft ontvangen van de Bond omdat hij al 65 jaar muzikant en lid van Halleluja is. Het lintje werd hem opgespeld door zijn kleindochter en muzikant Tya, ook mooi dat dat zo kon. En natuurlijk hebben wij muzikaal ook van ons laten horen met 2 prachtige nummers en enkele koralen.

Daarna werd het feest voortgezet met een heerlijk buffet met steengrillen en veel meer lekkers.

En als klap op de vuurpijl zijn we (bijna) allemaal gaan bowlen. Dat leidde tot zeer veel vermaak en waarschijnlijk ook tot spierpijn de volgende dag.

Ons jubileum heeft ook in diverse kranten ruim aandacht gekregen. Zo kan het dus zo maar zijn dat we inmiddels wereldberoemd zijn in dit deel van Friesland en ver daarbuiten. En in het Weekblad Actief waren we via de qr-code ook te horen.

Op 9 april 2022 vieren we ons 100-jarig jubileum in, voor en met het dorp. Hoe het programma er precies uit gaat zien is nu nog niet bekend, maar noteer het alvast in uw agenda, dan mist u het niet. Onze jubileumcommissie (Leffrie, Jan en Alex) is druk bezig met het maken van de plannen.

Kerstconcert.

Ons zo langzamerhand traditionele Kerstconcert houden we, als er geen bijzondere regelingen van de Overheid tussenkomen i.v.m. corona, op zondagmiddag 19 december. We ontvangen u weer vanaf 15.30 uur met koffie/thee (en mogelijk waarme poeiermolke) en een Kersttractatie. Het concert begint om 16.00 uur. Meer bijzonderheden zijn er op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend, dus laat u verrassen. Of kijk op onze website www.brassbandhalleluja.nl, daar staan de nieuwste ontwikkelingen wel op.

Zoals elk jaar vragen we ons dit jaar natuurlijk ook weer af : zou de goede Sint wel komen ? Dat blijft even afwachten, maar wij zijn er klaar voor om Sinterklaas weer met onze muziek in te halen zoals we dat al jaren met veel plezier doen.

En het plan is natuurlijk ook om u op Kerstmorgen weer wakker te maken met onze muziek. Ook begeleiden we de Kerkdienst op Eerste Kerstdag. De Kerstperiode wordt dus, hopen wij, weer als vanouds.