Eindelijk, eindelijk mochten we in juni weer beginnen te repeteren.

De nieuwe buren van De Nije Kompe, die nu in de voormalige kosterswoning wonen, hebben dus voor het eerst ook  kunnen genieten (naar wij hopen) van ons spel op de repetities en onze nazit daarna, die we gedeeltelijk buiten konden houden. Het repeteren gebeurde, i.v.m. de ventilatie, met de deuren open en dat gaf in de buurt dus wat extra geluid. En, nieuwe buren, als het jullie gezellig lijkt kom er dan gewoon bij zitten, dat is geen enkel probleem.

Op 5 mei hebt u ons ook kunnen horen, toen we speelden bij de linebeam bij de onthulling van de plaquette, zie de foto bij dit artikel.

Dat was mooi om te doen, voor ons als muzikanten en voor het dorp. De herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog, die we op 4 mei gedenken en het vieren van de bevrijding op 5 mei kwamen zo, in een tijd die door corona moeilijk is, dichtbij en werden herdacht en gevierd.

Door de schoolvakanties zijn we begin juli ook al weer gestopt, zoals we elk jaar doen met de zomer – schoolvakantie.

En ook dit jaar hebben we het seizoen weer afgesloten met een heel erg gezellige BBQ, voor ons georganiseerd door Ans en Mirjam. Naast het praten en eten met elkaar werden er ook spelletjes gedaan die in het algemeen zeer in de smaak vielen. O.a. het op papier schilderen van een trompet met de kwast tussen je tenen en dat valt nog niet mee. En ook het spelletje Memory was een echte hersenkraker waarbij de oplossingen bovendien in zo kort mogelijke tijd moesten worden gevonden. Omdat groep 2 (Tya, Finnie, Johan, Els, Mart, Wander en Leffrie) 2 van de 3 spelletjes won werden zij de overall – winnaar en ze gingen naar huis met elk een heerlijke chocoladereep.

Op 21 augustus is onze oud-dirigent Tjalling Huizinga overleden. Hij werd 93 jaar. Van 1994 tot 2002 was hij onze dirigent. Zijn naam is nog regelmatig bij ons genoemd ook al omdat zijn zoon Gerben Huizinga zo nu en dan ons heeft gedirigeerd en ons ook wel heeft geholpen bij onze studiedagen. En Eise Huizinga, een broer van Tjalling, speelt nog steeds bij ons. Zo hebben we toch steeds een band gehouden met de familie Huizinga. Onze gedachten zijn bij de familie Huizinga en wij wensen hen veel sterkte toe bij dit verlies.