We zijn inmiddels al weer met de tweede helft van 2022 bezig, maar in de eerste helft hebben we als korps beslist niet stil gezeten. Vanwege ons 100 jarig jubileum hebben we op 14 mei een jubileumconcert gegeven. En dat was natuurlijk niet zo maar een concert. Als gastartiest trad vóór en met ons op , niemand minder dan Piter Wilkens. Piter heeft een aantal nummers voor ons en het publiek ten gehore gebracht. Daarnaast hebben we samen ook nummers gespeeld als “Berenburg is myn sjirurch” en het welkbekende “knoopkes”.  Deze samenwerking viel zowel bij het korps als bij het publiek in de smaak. Maar omdat deze avond in het teken stond van ons 100 jarig bestaan hadden we nog meer in petto. De adhoc drumgroep “de herrieschoppers” heeft een leuke bijdrage geleverd ( ook onze Mart Geerligs deed hier aan mee). Wietske Wedzinga, oudlid, was bereid om een kennisquiz over Halleluja te begeleiden, wat ze uitstekend deed. Oudleden werden naar voren geroepen, niet wetende dat ze werden uitgenodigd om een paar deuntjes mee te spelen. Dat was misschien voor sommigen wel even schrikken maar iedereen pakte het leuk op. Samen bezorgden we elkaar zo veel plezier. Al met al is het een avond geweest waarin we mooie herinneringen opgehaald én gemaakt hebben.

Op 9 juli hadden we onze traditionele BBQ die verzorgd werd door Mirjam, waarbij ze geholpen werd door verschillende korpsleden. Het was weer reuze gezellig. Wat de feestvreugde ook verhoogde waren de leuke activiteiten die we die avond hebben gedaan; een puzzeltocht op de tandem, memoriespel en schilderen met de tenen. Bij het schilderen met de tenen kunnen we opmerken dat onze leden er inmiddels bedreven in zijn geworden, want er was een grote verbetering in de schilderijen te zien ten opzichte van vorige jaar, toen we dit onderdeel ook hebben gedaan. U kunt zich vast voorstellen dat dit wel tot hilariteit heeft geleid.

Tijdens het schrijven van dit stukje, hebben we de zomerstop, 25 augustus beginnen we weer met de repetities. Iets eerder dan dat we gewend zijn maar dat heeft met het dorpsfeest te maken. We willen daar natuurlijk wel goed voor de dag komen. Ons optreden bij het dorpsfeest zal (nog) onder leiding zijn van Chris van der Veen. Daarna zal hij zijn dirigeerstokje (bij wijze van spreken) overdragen. Chris heeft na een aantal jaren, met plezier bij ons te hebben gedirigeerd, aangegeven dat het tijd wordt voor een andere uitdaging. Daarmee komt er een eind aan onze samenwerking en zal het dorpsfeest zijn laatste optreden met ons zijn. Hierbij bedanken we Chris voor zijn inzet.  Maar niet getreurd , er is goed nieuws. We hebben een nieuwe dirigent gevonden.

Aan het begin van de zomerstop zijn onze leden toch weer op komen draven voor een 2 tal proefdirecties. Door een commissie is de sollicitatieprocedure met een aantal dirigenten doorgelopen. Uiteindelijk zijn er 2 kandidaten overgebleven voor een proefdirectie. Na 2 proefdirecties op 1 avond te hebben gehad hebben we onder de leden een stemming gehouden en is er gekozen voor onze toekomstige dirigent Gerben Dijkstra uit Dokkum. We hebben enorm zin om in het nieuwe seizoen met deze enthousiaste dirigent aan de slag te gaan.

Tenslotte valt er nog te vertellen dat we in het nieuwe seizoen ook weer van start hopen te gaan met het schoolproject om de jeugd enthousiast te maken voor een blaasinstrument en het spelen in ons korps. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.