In de Barte november 2019

Op zaterdag 23 november houden wij weer een KROEGCONCERT in Café Aans. Evenals de voorgaande keren belooft het weer een mooi concert met een prachtig afwisselend programma te worden, waarbij u natuurlijk allemaal van harte welkom bent. Het concert begint om 20.00 uur. Het thema is POPMUZYK en noch folle mear.
Naast de brassband werken aan het concert mee onze eigen jeugdmuzikanten. Voor 4 van hen, Finnie, Wieke, Levina en Marije, heeft hun muziekleraar Johannes Reijenga een mooi muziekstuk geschreven, rekening houdende met de ervaring en de kwaliteiten van deze dames. Hoe gaaf is het dat er speciaal voor jou, als jeugdige muzikant, een muziekstuk is geschreven. De titel van het nummer is “4 DAMES”. De dames zijn al druk aan het oefenen. Het is dus een echte wereldpremière en dat wilt u toch niet missen? U zult er vast van gaan genieten.
Daarnaast wordt aan het concert medewerking verleend door Petra & Marjan, sjongers en Arend Jan, gitaar, die zowel apart als met het muziekkorps op zullen treden.
De toegang is geheel gratis. Wel is er, ook weer zoals u van ons gewend bent, een verloting met mooie en/of lekkere prijzen. Dus neem wel even uw beurs (met inhoud) mee. Wij ontmoeten u graag op 23 november.

Bonnenboekjes.
Evenals de voorgaande jaren komen wij ook dit jaar weer bij u langs met deze boekjes, waarin u ongeveer 50 kortingsbonnen aantreft van winkels/bedrijven in de buurt. We verkopen de boekjes voor € 5,-. U steunt daarmee het muziekkorps maar u kunt het bedrag zelf gemakkelijk terug verdienen door gebruik te maken van de kortingsbonnen. Sterker nog, u kunt gemakkelijk meer dan uw inleg terug verdienen. En u kunt ook weer mee doen aan de verloting die hoort bij de bonnenboekjes, dat is bij de prijs inbegrepen. Dus nog weer een extra kans voor u. Mochten we niet bij u aan de deur zijn geweest en wilt u ons toch op die manier steunen dan kunt u altijd bellen met Jan de Boer, telefoon 342307, dan zorgt hij dat u alsnog een boekje kunt kopen.

IMG 1779

De Nije Kompe.
Door een verandering in het beheer daarvan moeten wij nu zelf voor het schoonmaken van o.a. de vloer na de repetities te zorgen. Er komt namelijk tijdens de repetities nogal eens wat vocht op de vloer terecht. Niet dat het nou direct een heel zwembad wordt, maar er wordt toch heel wat vocht geproduceerd dat natuurlijk weer uit het instrument moet. En daarvoor hebben we op het instrument kleine klepjes die je open kunt zetten, waarna je het vocht uit het instrument kunt blazen. En dat vocht belandt dan, naast het zweet dat we tijdens het spelen produceren, op de vloer. Dat schoonmaken doen wij natuurlijk met plezier. Het is soms nog even wennen, maar al het gereedschap is er. En dan blijken sommige muzikanten, zoals u op de foto kunt zien, onvermoede kwaliteiten te hebben.
Gelukkig blijft Aize zorgen voor de koffie en thee tijdens de pauze, dat is en blijft dus in zijn goede vertrouwde handen.

In de Barte september 2019

Ook de afgelopen maanden hadden wij weer een aantal zeer verschillende activiteiten.

Het 25-jarig huwelijk van Meinte en Inge hebben wij natuurlijk graag opgefleurd met onze muziek.

De resultaten van de verloting die behoort bij de verkoop van onze bonnenboekjes zijn wij u ook nog schuldig. De prijzen werden gewonnen door : L. Hiemstra te Opende, eerste prijs € 100,-; M. Pama te Opende, tweede prijs € 75,- en M. de Boer te Drachtstercompagnie derde prijs € 50,-. Allemaal van harte gefeliciteerd. De prijswinnaars hebben allemaal hun prijs gekregen en het geld zal inmiddels wel zijn uitgegeven. Had u dit jaar geen prijs ? Probeer het gewoon weer als we weer bij u komen met de bonnenboekjes, als u gebruik maakt van de kortingsbonnen hebt u de prijs voor de aanschaf van het boekje er in elk geval zo maar uit.

We besloten de maand juni deze keer heel anders in te vullen dan gebruikelijk. Normaliter hebben wij op donderdagavond onze repetitie maar dit jaar zijn we 2 keer op een donderdagavond naar 2 verzorgingstehuizen in Drachten geweest om daar een mooi concert te geven met overwegend voor de bewoners populaire muziek. In de Rispinge en de Wiken hebben ze dat zeer op prijs gesteld. En voor ons was het ook weer eens iets anders.

Op 13 juni hadden we ons gebruikelijke solistenconcours. En het is altijd mooi om te constateren met welk een gezond fanatisme dan om de bekers wordt gestreden. En onze jongste leden, Levina (cornet), Marije (cornet) en Mart (slagwerk), waren ook van de partij. Heel dapper dat jullie mee hebben gedaan. De beker bij de jeugdmuzikanten die nog niet in het grote muziekkorps spelen werd gewonnen door Jardi Wester (bariton). De beker bij de jeugd die al wel in het grote muziekkorps speelt werd gewonnen door Tya de Boer (cornet). En de beker bij zeg maar de rest werd gewonnen door Ans Kroes (bariton). Vanaf vorig jaar mogen de bekers worden gehouden en zijn het geen wisselbekers meer die je dus steeds weer moet inleveren. Jardi en Tya zijn al bezig een aardige verzameling op te bouwen.

solisten

Op de foto een zeer verrassende groep tijdens het solistenconcours, bestaande uit heit Gosse de Boer en de dochters Richtsje, Wieke en Marije, allemaal op cornet. Wat een rijkdom. Wellicht moeten we er bij het solistenconcours nog een vierde beker aan toe voegen, die voor het verrassendste optreden. Dan was, als ik het voor het zeggen zou hebben, die beker zeker op de schoorsteenmantel van de familie De Boer terecht gekomen.

Ook in de muziek kun je diploma’s halen. En onze jeugd is daar hard mee bezig. Het eerste diploma is het A-diploma. Dat is dit jaar gehaald door Jardi Wester en Wieke de Boer, beide met heel goede cijfers. Van harte gefeliciteerd daarmee en, als het enigszins kan, nu door naar het B-diploma. Tijdens de bbq zijn Jardi en Wieke nog even in het zonnetje gezet en ontvingen ze een kleine verrassing.

Wij hebben het seizoen, zoals gebruikelijk, afgesloten met een heerlijke bbq, deze keer geregeld door Ans. En het grasveld voor de boerderij van Gosse leent zich uitstekend om zoiets te houden. Er was voldoende salade, vlees en drinken, dus wat wil je nog meer. De jonge jeugd en de oudere jeugd vermaakte zich zeker en we leerden ook nog hoe je de fla-fla-flis doet op de trampoline, zonder dat je een arm of been breekt of tanden uit je mond verliest. En aan het eind, bij het prachtige kampvuur, kwamen de verhalen los. En zo bleef het nog heel lang gezellig.    

In de Barte mei 2019

Elk jaar wordt in de Gemeente het Smallingerland Festival gehouden. Elk muziekkorps uit de Gemeente kan daar aan meedoen en om de beurt wordt het festival door een muziekkorps georganiseerd. Deze keer werd dat op 2 maart georganiseerd door de Harmonie Drachten, in Drachten. Het was voor ons een mooie oefengelegenheid ivm het concours waar we een week later aan mee zouden doen. Bij het Festival kun je geen punten behalen, maar je krijgt wel een beoordeling met adviezen. We kregen in het algemeen goede beoordelingen en adviezen. Die adviezen waren allemaal opbouwend van karakter. Daar hebben we op de repetities die we nog hadden voor het concours dankbaar gebruik van gemaakt.

Bondsconcours maart 2019

Op het concours op 9 maart in De Lawei in Drachten, moesten we al om 9.30 uur spelen. Dat hield in dat we om 9.00 uur moesten inspelen en conform de regeltjes, moesten we er dan om 8.00 uur zijn. Sommigen van ons zijn dan overdag al enkele uren aan het werk, maar op zaterdag draaien de meesten zich dan nog een keer lekker om in bed. Nu niet dus !!! Maar het drinken van een lekker bakje koffie van te voren maakte de meeste muzikanten gelukkig op tijd wakker. En we waren goed bij de les, getuige de punten die we kregen. Van de 3 juryleden kregen we op de 3 nummers die we speelden gemiddeld het cijfer van 80.92. Het maximum aantal punten dat je kunt halen is 100, dus we zijn, evenals onze dirigent, dik tevreden. Je kunt het cijfer vergelijken met het rapportcijfer 8.1. En zo blijven er ook nog mogelijkheden tot verbetering over, dat is ook het positieve.

Op 14 maart hadden wij onze jaarvergadering. Deze keer waren we afgezakt naar de kelder, maar daar ging het ook prima. Alleen de wat langere personen onder ons stootten nogal eens iets, maar afgezien van enkele blauwe plekken (voor elke hobby moet je wat over hebben) leverde dat geen problemen op. Problemen leverden de punten op de agenda verder ook niet op. We staan er organisatorisch goed op, het bestuur is compleet, we hebben een praktisch volledige bezetting, er zijn 7 jeugdleden die les krijgen, we hebben samen met de school een muziekproject en last but not least, we staan er ook financieel gezond voor. Dat laatste kunnen we natuurlijk alleen volhouden als we, zoals nu, steeds voldoende steun krijgen in de vorm van donateurs, bij de actie van de Rabobank waarbij leden ons kunnen steunen en ook bijvoorbeeld bij de verkoop van onze boekjes met kortingsbonnen. Daarvoor aan u onze hartelijke dank.

We hebben ook wat verschuivingen binnen de band gehad. Corine de Boer bespeelt nu de bugel, Tya de Boer (inderdaad, nichtjes) speelt de repiano-cornet en Richtsje de Boer (inderdaad, geen familie) speelt al ruim een jaar solo-cornet. Mooie uitdagende plekjes voor deze jonge en talentvolle muzikanten.
De kerkdienst op Eerste Paasdag mochten we ook weer begeleiden. Dat is elke keer weer een feest om te doen. Naast de begeleiding van de samenzang speelde Tya op haar cornet prachtig uit de Rock Opera “Jesus Christ Superstar” het mooie nummer “I don’t know how to love Him”.

Chr. muziekvereniging Halleluja

Repetitie iedere donderdag

van 19:30 uur tot 21:30 uur

Smidswei 3 Dr. Compagnie

Wie zijn wij

Wij zijn CMV Halleluja en maken muziek in de brassband bezetting.

Volg ons ook op:

   

Contact

Voor informatie over onze vereniging zijn wij als volgt te bereiken:
 info (@) brassbandhalleluja.nl
 Verlaatsdam 5
9231 ME Surhuisterveen